Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

Inglise keel

Pakume täiskasvanutele ja vanemate klasside õpilastele inglise keele õpet, mis vastab tasemele A2, B1, B2 ja C1. Kursused toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavade järgi. Õpingud on väikestes gruppides (kuni 8 inimest), enamasti minirühmades (4 inimest). Võimalus võtta paaris- ja individuaaltunde.

Hinnad alates 5. eurost akadeemilise (45- minutilise) tunni eest. Kehtib kuutasu.

Täismahus kursuse läbimise ja eduka koolisisese eksami sooritamise korral saab õppija kooli tunnistust. Osalise programmi sooritamise juhul väljastatakse tõend.

Koolitajateks on kogenud õpetajad, kes räägivad inglise keelt emakeelena kui ka õpetajad, kes valdavad eesti ja vene keelt.

A2
A2

Koolituse lõpuks mõistab õpilane lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht  ja töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info­vahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi, rääkida oma minevikust ja plaanidest tulevikuks.

B1
B1

Kursuse lõpus mõistab õppija kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis­tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendadaselgitada oma seisu­kohti ja plaane.

B2
B2

Kursuse lõpuks mõistab õpija keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suu­dab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnele­jaga. Oskab palju­del teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

С1
С1

Kursuse lõpus mõistab õpilane pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähen­dust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tule­muslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksik­asjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidus­vahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Nimi
Keel
Õppekeel
Nädalapäevad
Kellaajad
Vabad kohad
Õpetaja
Kursuse pikkus
Algus
Lõpp
Gruppi tüüp
Õppetasu
Kool
Inglise keel 10. klassi õpilasteleInglise keelInglise keelK16.30-18.004George S. Franchiõppeaasta  9/09/201927/05/2020Tavarühm6.50 eurot/1 ak.t., kuutasu on 52.00 eurotLembitu 8-12, Tallinn
Inglise keel 11.klassi õpilasteleInglise keelInglise keelE/K18.00-19.300George S. Franchiõppeaasta  9/09/201927/05/2020Tavarühm5.00 eurot/1 ak.t.Lembitu 8-12, Tallinn
Inglise keel 12. klassi õpilastele/IELTSiks ettevalmistusInglise keelInglise keelT/N16.30-18.000George S. Franchi 10/09/201930/01/2020Tavarühm5.00 eurot/1 ak.tLembitu 8-12, Tallinn
Inglise keel A2 tasemelInglise keelVene keelT/N11.00-12.301Alena Sinelnikovaõppeaasta  3/09/201928/05/2020Minirühm6.5 eurot/1 ak.t., 52 eurot/kuusLembitu 8-12, Tallinn
Inglise keele A2- taseme suhtluskursus, 1.osaInglise keelVene keelK16.45-18.151Alena Sinelnikova105 t, millest on 70 kontakttundi ja 35t iseseisvat tööd 18/09/201927/05/2020Minirühm6.5 eur/ak tund, kuutasu -52.00 eur. Kogu kursuse maksumus - 455 eurotLembitu 8-12, Tallinn
Inglise keele kõne kursus B1-B2 tasemelInglise keelInglise keelT18.00-19.300Alena Sinelnikovaõppeaasta 10/09/201926/05/2020Minirühm6.5 eurot/1 ak.t., 52 eurot/kuusLembitu 8-12, Tallinn
Inglise keele üldkursus B1 tasemelInglise keelVene keelR16.45-18.151Alena Sinelnikovaõppeaasta  6/09/201929/05/2020Minirühm6.5 eurot/1 ak.t., 52 eurot/kuusLembitu 8-12, Tallinn
Inglise keel 8. kl õpilasteleInglise keelInglise keelR16.30-18.003George S. Franchiõppeaasta 13/09/201929/05/2020Tavarühm6.50 eurot/1 ak.t,, kuutasu on 52.00 eurotLembitu 8-12, Tallinn
KKK

A&E Keeltekool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Rohkem infot saate siit.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-12
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509