Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe
Õppekorralduse alused


1. Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud õppekavad, Haridus- ja Teadusministeeriumi (ministri käskkiri 9. detsembril 2015. aastal nr 1.1-3/16/33) poolt A&E Keeltekool MTÜ´le antud tegevusluba ja koolitusleping. Õppekava on õpingute alusdokument, mis avalikustatakse kodulehel http://www.aekeeltekool.ee . Lepinguga on võimalik tutvuda A&E Keeltekoolis.
2. Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis. Õpingute alustamise tingimuseks on suulise või kirjaliku firmasisese testi läbimine. Õppekava täismahus läbimise puhul väljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga.
3. Täismahus kursused toimuvad juhul, kui grupis on vähemalt 5 inimest.
3.1. Kui grupis on registreerunuid vähem, siis pakume võimalust õppida minigrupis;
3.2. Minigrupis on õppetöö intensiivsem ning õpiväljundid saavutatakse lühema kursuse jooksul (vähendatakse kontakttundide arvu).
4. Õppetöö toimub reeglina 2 korda nädalas 2 akadeemilist tundi korraga.

5. Õppemaks tasutakse vastavalt Kooli poolt esitatud arvele 14 tööpäeva jooksul pärast arve esitamist. Arve määratud tähtajaks maksmata jätmise korral kehtib viivis 0,5% päevas.
5.1. Õppija/Maksja tehtud ettemaks kehtib vaid ühe akadeemilise õppeaasta jooksul ning järgmisesse õppeaastasse üle ei kandu. Õppemaks ei tagastata mingil juhul.

6. Õppijal on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest Koolile kirjalikult vähemalt nädal ette. Lepingu ühepoolsel ülesütlemisel likvideerib Õppija võlgnevused Keeltekoolile ja maksab õppetasu kuni lepingu lõppemiseni;
6.1. Keeltekoolil on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja/Õppija ei ole maksnud vähemalt kahe järjestikuse kuu õppetasu või võlgnevus kokku ületab kahe kuu õppetasu.
6.2. Keeltekoolil on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja või Õppija kahjustavad kooli vara või mainet.


A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509