Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

Elina Peial

Oman 25- aastast pedagoogilist töökogemust ning suurt eesti keele tasemeeksamiteks ettevalmistuse kogemust. Võin julgelt öelda, et minu õppijad paistavad silma kõrgete eksamitulemuste poolest. Märkimisväärsemad neist on Brasiilia ja Jaapani Suursaatkonna, Rävala (Hispaania) Kultuurikeskuse, Admiral Markets AS-i ja TransferWise töötajad. Teen koostööd Tallinna Haridusameti ja Maardu linnavalitsusega, kellele abil korraldame haridustöötajatele erialaseid eesti keele kursusi. Valdan vene ja oskan inglise keelt, mis võimaldab kursuse läbiviimist mõlema keele baasil.

Olen koostanud ja välja andnud neli erinevat õppematerjali vihikut tasemetele A2, B2 ja C1.

Koostatud ja välja antud materjal:

2020.a - Lisamaterjal eesti keele kui võõrkeele õppimiseks tasemele A2 (vene keele baasil)

2021.a - Lisamaterjal eesti keele kui võõrkeele õppimiseks tasemele A2 (vene keele baasil)

2022.a - Eesti keele vihik tasemele B2, C1

2023.a - Eesti keele vihik tasemele B2, C1

 

 

Haridus: kõrgem (magistrikraad)

Haridusasutused:

Tallinna Pedagoogikaülikool

Tallinna Pedagoogikaülikool

Ajaperiood:

Alates (kuu/aasta)

Kuni (kuu/aasta)

september 2002

juuni 2003

september 1997

juuni 2002

Kraad:

magistrikraad

eriala: alushariduse

pedagoog-nõustaja

bakalaureusekraad

eriala: eesti keel kui võõrkeel ja kultuurilugu

lisaerialad:

- andragoogika ehk täiskasvanupedagoogika;

- lapsepsühholoogia

Töökogemus:

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)

mai 2009.a - ....

Ettevõte/organisatsioon

A&E Keeltekool MTÜ

Amet

juhatuse liige, eesti keele õpetaja

Töökirjeldus

eesti keele A2- kuni C1- tasemeeksamiteks ettevalmistus, kõne- ja erialaste eesti keele kursuste läbiviimine inglise ja vene keele baasil, õppekavade koostamine ja täiendamine;

kooli töö korraldus, igapäevane

raamatupidamine

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)

märts 2009 – mai 2010.a

Ettevõte/organisatsioon

Tallinna Unistuse Lasteaed

Amet

juhataja asetäitja õppe-kasvatustöö alal,

eesti keele õpetaja

Töökirjeldus

õppeasutuse õppekavade arendamine ja hindamine, projektidest osavõtt, koosolekute läbiviime, ürituste (k.a. kultuurilooliste õppekäikude) korraldamine  ja  3-7 aastatele lastele eesti keele tundide andmine

Keelteoskus:

Keel Tase
eesti C1 (kodune keel)
vene  C1

(emakeel, kodune keel)

inglise B1+
saksa A1

Muu informatsioon:

Aastal 2011 olen töötanud SA INNOVE inervjueerija ja eesti keele tasemeeksamite läbiviijana.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509