Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

George S. Franchi

Sünniaeg: 13. juuni 1963. a

Perekonnaseis: abielus

Lapsi: 3 (sünd. 28.07.1991.a, 01.07.2006.a ja 15.04.2013.a)

Aadress: Herne 17/19-14, 10135 Tallinn

Mobiil: +372 58 12 69 90

E-post: fenrir303@yahoo.com

HARIDUS

Kõrgharidus:

1998 – 1999 Florida Rahvusvaheline Ülikool Miami, FL, Ameerika

15 kursust magistrikraadist hariduse alal

1998 Nova Southeastern Ülikool Davie, FL, Ameerika

eriala: Õigusteadus (bakalaureusekraad)

Keskharidus:

1978 - 1981 North Miami Beach Senior High School

TÄIENDKOOLITUS

2006 – 2007 Tartu Ülikool Tallinn

TÖÖKOGEMUS

Sept. 2009... A&E Kelltekool MTÜ Tallinn, Eesti

Inglise keele õpetaja

 • Oman inglise keele rahvusvahelise eksami sooritamiseks ettevalmistamise ning suhtlus- ja ärikeele kursuste andmise kogemust;

 • Andsin tunne õpilastele reisikorralduses ja turismiettevõtluses erialades kasutades erimaterjale;

 • Valmistasin inglise keele rahvusvahelise eksami sooritamiseks (FCE ning IELTS).

Sept. 2010... Tallinna Reaalkool Tallinn, Eesti

Inglise keele, ritoorika ja draama õpetaja

Sept. 2004 - ... OÜ EBS Education Tallinn, Eesti

Inglise keele-, ajaloo- ja geograafia õpetaja

 • Euroopa Programmi osakonna juhataja.

 • Klassijuhataja Rahvusvahelises Programmis.

 • Oman suulise inglise keele riigieksami hindaja tunnistust.

 • Oman inglise keele rahvusvahelise eksami sooritamiseks ettevalmistamise ning suhtlus- ja ärikeele kursuste andmise kogemust.

Sept. 2004-2007 Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool Tallinn, Eesti

Inglise keele õpetaja

 • Andsin tunne üleõpilastele hotellimajanduses, reisikorralduses ja turismiettevõtluses erialades kasutades erimaterjale.

 • Sept. 2003-Mai 2004 Intergratsioon 21. saja Erakool Moskva, Venemaa

Inglise keele (võõrkeelena) ja Ameerika/Suurbritannia

aspektide õpetaja

 • Õpetasin inglise keelt (võõrkeelena) 6-11 klassi õpilapsi.

 • Andsin 9-11 klasside õpilastele tunne Ameerika/Suurbritannia aspektides.

 • Kirjutasin uue õppekava kasutades oma allikate raamatukogu.

 • Oman International Baccalaureate programmis töö kogemust.

 • Valmistasin inglise keele rahvusvahelise eksami sooritamiseks (FCE ning IELTS).

 • Sept. 2001-Mai 2004 House of Stankevich Moskva, Venemaa

Inglise keele- ja Kirjanduse õpetaja

 • Õpetasin keeruliste inglise keele ja kirjanduse programme 5-8 klaasi lapsi.

 • Arendasin lisamaterjale, et täiendada kooli õppekava.

 • 2002-2003 Eugene Õppekeskus Moskva. Venemaa

Inglise keele õpetaja

 • Arendasin õppekava ning õppematerjale (koolil ei olnud oma kava).

 • Õpetasin 3-9 klassi lapsi.

 • 2002-2003 Keeltekool English First Moskva, Venemaa

Inglise keele õpetaja

 • Andsin äri- ja suhtlustunne korporatiivse klientideks.

 • 2002-Märt 2003 SAAS Marina Erakool Moskva, Venemaa

Inglise keele õpetaja

 • Kirjutasin uue õppekava kasutades kooli raamatukogu.

 • Õpetasin 4.-7. klaasi lapsi.

 • Jan. 2000-2002 Keeltekool Language Link Moskva, Venemaa

Inglise keele õpetaja

 • Arendasin lisamaterjale, et täiendada kooli õppekava.

 • Arendasin ja viisin suvelaagri keeleprogrammi läbi.

 • Õpetasin lapsi ning täiskasvanuid algtasemelt kõrgtasemeni, s.a. ärikeelekursust..

1984-1999 Sinai Academy Miami, FL, Ameerika

Õpetaja

 • Arendasin ja õpetasin põhikooli ajaloo ja geograafia kavasid.

 • Kehalise kasvatuse ja ujumise õpetaja.

 • Olnud suvelaagri ujula direktor 8 aastat.

KEELED

inglise emakeel

vene algtase

eesti algtase

ARVUTIOSKUSED

Windows 98/2000/Millenium/XP/Vista, MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet

LISAOSKUSED JA –KOGEMUSED

35 aasta jooksul tegin head karjääri õpetamise valdkonnas.

LISAINFO

Tunnen huvi maailma poliitika elu, sõja ajaloo, kirjanduse ning arvutimängude vastu.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509